Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово и презиме

Милан Б.Тасић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет у Нишу,

15.12.2006. год

Ужа научна односно уметничка област

Информатика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2003

Природно математички факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Магистратура

2000

Природно математички факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Диплома

1995

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у базе података

Основне студије информатика

3

2.

Управљање пројектима у ИТ

Основне студије информатика

2

3.

Основи рачунарства

Основне студије физика

2

4.

Напредни курс из база података

Дипломске студије информатика

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

M. B. Tasić, P. S. Stanimirović, M. D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007), 615-640.

  1.  

M. Tasić, P. S. Stanimirović, Symbolic and recursive computation of different types of genera-lized inverses, Applied Mathematics and Computation (2007), doi: 0.1016/j.amc.2007.09.056

  1.  

M. D. Petković, P. S. Stanimirović, M. Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications (2007),
doi:10.1016/j.camwa.2007.07.014.

  1.  

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Computing generalized inverses using LU factorization of matrix product, International Journal of Computer Mathematics (2007),
doi:10.1080/00207160701582077

  1.  

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Partitioning method for rational and polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation 155 (1) (2004), 137163

  1.  

P. S. Stanimirović, M. Tasić, A problem in computation of pseudoinverses, Applied Mathematics and Computation 135 (2-3) (2003), 443469

  1.  

P. S. Stanimirović, M. Tasić, A modification of Gradient method of convex programming and its implementation, J. Appl. Math. & Computing 16 (1-2), (2004) 91104

  1.  

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Computing determinal representation of generalized inverses, Korean J. Comput & Appl. Math. 9 (2) (2002, 349359.

  1.  

P. S. Stanimirović, M. Tasić, P. Krtolica, N. P. Karampetakis, Generalized inversion by interpolation, Filomat 21:1 (2007), 6786

  1.  

M. Tasić, P. Stanimirović, I. Stanimirović, M. Petković, N. Stojković, Some useful MATHEMATICA teaching examples, Facta Univ. Ser.: Elec. Energ. 18 (2) (2005), 329-344

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

7

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним