Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Мирослав Д. Ћирић

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.11.1990. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2000

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

1991

Математички факултет, Београд

Математичке науке

Магистратура

1990

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1988

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Дизајн и анализа алгоритама

Информатика - основне студије

3

2.

Веб програмирање

Информатика - дипломске студије

3

3.

Конструкција преводиоца

Информатика - дипломске студије

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

M. Ćirić, T. Petković i S. Bogdanović, Jezici i automati, Prosveta, Niš, 2000, IV+379 с.

2.

D. Stevanović, M. Ćirić, S. Simić and V. Baltić, Diskretna matematika – Osnove kombinatorike i teorije grafova, Društvo matematičara Srbije, Beograd, 2007.

3.

М. Тасић и М. Ћирић, Основе информатике, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, 2005.

4.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with member-ship values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

5.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

6.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

7.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, On correspondences between unary algebras, automata, semigroups and congruences, Algebra Colloquium 13 (3) (2006), 495-506.

8.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Unary algebras, semigroups and congruences on free semigroups, Theoretical Computer Science 324 (2004), 87-105.

9.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Minimal forbidden subwords, Information Processing Letters 92 (2004), 211-218.

10.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Characteristic semigroups of directable automata, M. Ito (ed.) et al., Developments in language theory, DLT 2002, Kyoto, Japan, 2002, Lecture Notes in Computer Science 2450 (2003), 417-427.

11.

S. Bogdanović, M. Ćirić, B. Imreh, T. Petković and M. Steinby, On local properties of unary algebras, Algebra Colloquium 10:4 (2003), 461-478.

12.

S. Bogdanović, M. Ćirić, T. Petković, B. Imreh and M. Steinby, Traps, cores, extensions and subdirect decompositions of unary algebras, Fundamenta Informaticae 34 (1999), 51-60.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

251, 130 без аутоцитата (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

53

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         4

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним