Име, средње слово, презиме

Мирослав М. Ристић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет, Универзитет у Нишу

од 15.11.1996.

Ужа научна односно уметничка област

Статистика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Природно математички факултет,

Универзитет у Нишу

Статистика

Докторат

2002.

Природно математички факултет,

Универзитет у Нишу

Математичке науке

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

1995.

Филозофски факултет,

Универзитет у Нишу

Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Теорија узорака и планирање експеримената

Примењена математика Дипломске академске студије

3

2.

Теорија одлучивања

Примењена математика, Информатика Дипломске академске студије

3

3.

Статистика

Географија Основне академске студије

3

4.

Увод у WEB програмирање

Информатика Основне академске студије

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

M. M. Ristić (2008), A generalized semi-Pareto minification process, Statistical Papers 49, 343-351.

  1.  

M. M. Ristić, K. K. Jose, J. Ancy (2007), A Marshall-Olkin gamma distribution and minification process, STARS: Int. Journal (Sciences) 1, No. 2, 11-26.

  1.  

M. M. Ristić (2006), Stationary bivariate minification processes, Statistics and Probability Letters 76, 439-445

  1.  

M. M. Ristić (2005), A Beta-Gamma Autoregressive Process of the Second Order (BGAR(2)), Statistics and Probability Letters 73, 403-410

  1.  

M. M. Ristić, B. Č. Popović (2003), A bivariate uniform autoregressive process, Annals of the Institute of Statistical Mathematics 55, No. 4, 797-802

  1.  

M. M. Ristić, B. Č. Popović (2002), The uniform autoregressive process of the second order (UAR(2)), Statistics and Probability Letters 57, 113-119

  1.  

M. M. Ristić, B. Č. Popović, A. Nastić, M. Đorđević, A bivariate Marshall and Olkin exponential minification process, Filomat, to appear.

  1.  

M. M. Ristić, B. Č. Popović (2001), Estimating of parameters: NUAR(1) process, Publications de L'Institute Mathematique - Beograd, 70(84), 63-68

  1.  

M. M. Ristić, B. Č. Popović (2000), A new uniform AR(1) time series model (NUAR(1)), Publications de L'Institut Mathematique 68 (82), 145-152

  1.  

M. M. Ristić, B. Č. Popović (2004), Parameter estimation for uniform maximum process, Novi Sad Journal of Mathematics Vol. 34, No. 1, 47-51

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним