Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово и презиме

Предраг В. Кртолица

Звање

Доцент

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу

01.10.1991.

Ужа научна односно уметничка област

Информатика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Природно-математички факултет у Нишу

Информатика

Докторат

2004

Природно-математички факултет у Нишу

Информатика

Магистратура

1996

Филозофски факултет у Нишу

Информатика

Диплома

1990

Електронски факултет у Нишу

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у рачунарство и дигитална логичка кола

Основне студије – информатика

2

2.

Архитектура и организација рачунара

Основне студије – информатика

2

3.

Увод у оперативне системе

Основне студије – информатика

2

4.

Рачунарске мреже

Основне студије – информатика

2

5.

Напредни курс из рачунарских архитектура

Дипломске студије – информатика

2

 

6

Примена рачунара у хемији

Основне студије - хемија

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

P. Krtolica and P. Stanimirović, Reverse Polish Notation Method, International Journal of Computer Mathematics, 81:3 (2004). 273-284

  1.  

Predrag Stanimirović, P. Krtolica and N. Karampetakis, Using the Interpolation in Computing Generalized Inverses of a Polynomial Matrix, CiiT 2003, pp. 406-413, Bitolj, (2003).

  1.  

P. Krtolica and P. Stanimirović, On Some Properties of Reverse Polish Notation, FILOMAT 13 (1999) 157-172.

  1.  

P. Krtolica and P. Stanimirović, Symbolic Derivation without Using the Expression Trees, YUJOR 11:1 (2001) 61-75.

  1.  

P. Krtolica and P. Stanimirović, Deducing about the Necessity of the Parenthesis, FILOMAT, 14 (2000) 87-93.

  1.  

P. Krtolica, P. Stanimirović and R. Stanojević, Reverse Polish Notation in Constructing the Algorithm for Polygon Triangulation, FILOMAT 15 (2001) 25-33.

  1.  

P. Stanimirović, P. Krtolica and R. Stanojević, A Non-recursive Algorithm for Polygon Triangulation, YUJOR, 13:1 (2003) 61-67.

  1.  

P. S. Stanimirović, M. B. Tasić, P. V. Krtolica and N. P. Karampetakis, Generalized Inversion by Interpolation, FILOMAT, 21:1 (2007) 67-86.

  1.  

P. Krtolica i S. Đorđević-Kajan, Proširenje programskog sistema CDS/ISIS upitnim jezikom, Zbornik radova ETAN '92, Kopaonik, pp. 67-74, septembar 1992.

  1.  

P. Krtolica and M. Stanković, QADE - Program for Qualitative Analysis of Differential Equations, Proc. of II Math. Conf. in Priština (Lj. D. Kočinac, eds.), Priština, pp. 229-243, 1996.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним