Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово и презиме

Предраг С. Станимировић

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет у Нишу

од 1987

Ужа научна односно уметничка област

Информатика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно математички факултет у Нишу

Информатика

Докторат

1996

Филозофски факултет у Нишу

Информатика

Магистратура

1990

Филозофски факултет у Нишу

Информатика

Диплома

1983

Филозофски факултет у Нишу

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Симболичко рачунање

Информатика  - основне студије

3

2.

Теорија програмских језика

Информатика  - дипломске студије

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.     

Stanimirović, P.S., Stojković, N.V. and Kovačević - Vujčić, V., Stabilization of Mehrotra’s primal-dual algorithm and its implementation, European Journal of Operational Research 165 (2005), 598-605.

2.     

Stojković, N. and Stanimirović, P.S., Two direct methods in linear programming, European Journal of Operational Research 131 (2001), 417-439.

3.     

Stanimirović, P.S., Limit representations of generalized inverses and related methods, Applied Mathematics and Computation 103 (1999), 51-68.

4.     

Stanimirović, P.S. and Djordjević, D.S., Full-rank and determinantal representation of the Drazin inverse, Linear Algebra and its Applications 311 (2000), 31-51.

5.     

 Stanimirović, P.S. and Tasić, M., A problem in computation of pseudoinverses, Applied Mathematics and Computation 135 (2003), 443-469.

6.     

Stanimirović, P.S., A finite algorithm for generalized inverses of polynomial and rational matrices, Applied Mathematics and Computation 144 (2003), 199-214.

7.     

Stanimirović, P.S. and Tasić, M., Partitioning method for rational and polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation 155 (2004), 137-163.

8.     

Petković, M.D. and Stanimirović, P.S., Computing generalized inverse of polynomial matrices by interpolation, Applied Mathematics and Computation 172 (2006), 508-523.

9.     

Petković, M.D. and Stanimirović, P.S., Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices,  Linear Algebra Appl.,  422 (2007), 526--539

10.  

M. B. Tasić, P. S. Stanimirović,  M. D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007), 615-640.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

40

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

30

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним