Име, средње слово, презиме

Снежана М. Илић

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно – математички факултет,

Универзитет у Нишу

од 01.10.1978.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Природно – математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1989

Природно – математички факултет, Скопље

Математичке науке

Магистратура

 

 

 

Диплома

1976

Филозофски факултет,  Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Теорија бројева и полинома

Математика, Информатика –

Основне академске студије

2

2.

Увод у алгебарске структуре

Математика – Основне академске студије

3

3.

Методика наставе математике

Математика, Примењена математика –

Дипломске академске студије

3

4.

Алгебарске структуре

Математика –

Дипломске академске студије

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

M. S. Petković, Đ. Herceg, S. Ilić, Point estimation and some application to iterative methods, BIT 38 (1998), 112-126.

2.

M. S. Petković, S. Ilić, I. Petković, A posteriori error bound methods for the inclusion of polynomial zeros, J. Comput.Appl. Math.(u štampi)

3.

D. Dimovski, B. Janeva, S. Ilić, Free (n,m)-groups, Communication in Algebra 19 (3) (1991), 965-979.

4.

M.S.Petković, S.Ilić, S. Tričković, A family of simultaneous zero finding methods, Comput. Math. Appl. 34 (1997), 49-59.

5.

M. S .Petković, Đ. Herceg, S. Ilić, Safe convergence of simultaneous methods for polynomial zeros, Numerical Algorithms 17 (1998), 313-332

6.

M. S. Petković,  Lj. D. Petković, S. Ilić, On the guaranteed convergence of Laguerre-like method, Comput. Math. with Appls. 46 (2003), 239-251.

7.

S. Ilić, L. Rančić, On a modification of the Ehrlich-Aberth method for simultaneous approximation of polynomial zeros, Intern. J. of Comput. Math. 81 (4) (2004), 455-471.

8.

M. S. Petković, S. Ilić, L. Rančić, The convergence of a family of parallel zero-finding methods, Comput. Math. with Appls. 48 (2004), 455-467.

9.

Đ. Čupona, S. Ilić, Free groupoids with xⁿ=x II, Novi Sad, J. of Math. 29 (1999), 147-154.

10

S. Ilić, B. Janeva, N. Celakoski, Free biassociative groupoids, Novi Sad, J. of Math. (2005), 15-23.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

8

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним