Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

 

 

Област

Ужа научна или уметника област

П

ПС

Д

ВП

РП

укупно

1.

Рачунарске науке

Информатика

0

0

3

2

4

9

2.

Математичке науке

Математика

0

0

0

4

4

8

3.

Педагошке науке

Педагогија

0

0

0

1

0

1

4.

Психолошке науке

Психологија

0

0

0

1

0

1

5.

Филолошке науке

Енглески језик

1

0

0

0

0

1

 

Укупно:

1

0

3

8

8

20

редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПС, Предавач-П, или друга звања..