Извештај о структури студијског програма : Стандард 5. Курикулум

 

1. ЕСПБ бодови

ЕСПБ бодова на години студија=

1. година: 60, 2. година: 60, 3. година: 60

ЕСПБ бодова након завршених студија= 180

 

1. Активна настава

1.1 Часова активне наставе на години студија=

1. година: 20, 2. година: 20, 3. година: 20

Просечно часова активне наставе на свим годинама студија= 20

1.2 Часова предавања на години студија =

1. година: 10, 2. година: 10, 3. година: 10

Просечно часова предавања на свим годинама студија= 10

 

1. Заступљеност одређене групе предмета према типу у односу на број ЕСПБ бодова:

1.1 На основним академским студијама

Академско-општеобразовни = 16.44%

Теоријско-методолошки = 20.09%

Научно, односно уметничко стручни= 34.70%

Стручно-апликативни= 28.77%

 

2.2 На основним струковним студијама

Академско-општеобразовни =%

Научно, односно уметничко стручни =%

Стручно-апликативни=%

 

 

2. Заступљеност изборних предмета

2.1 на основним студијама 21,67% (39 од 180 ЕСПБ)

2.2 на дипломским студијама