Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којима је програм усклађен –Прилог 6.1,2,3

 

Студијски програм основних академских студија Информатика по својој суштини и општим карактерис-тикама одговара великом броју студијских програма основних академских студија у европском образовном простору, и овде смо издвојили неколико таквих програма:

 

  1. UNIVERSITY OF SZEGED (HUNGARY)

FACULTY OF SCIENCE, INSTITUTE OF INFORMATICS

BSc PROGRAM - COMPUTER PROGRAM DESIGNER

 

Линк:     http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/starten.xml

               

Дајемо и линк на директоријум на овом CD,  као и линк на главни документ у њему.

 

  1. CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE

FACULTY OF MATHEMATICS AND PHYSICS

BACHELOR STUDY PROGRAMS IN COMPUTER SCIENCE (INFORMATICS)

                    

Линк:     http://www.mff.cuni.cz/toISO-8859-2.en/studium/bcmgr/ok/itoc.htm

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD,  као и линк на главни документ у њему.

 

  1. FREE UNIVERSITY OF BOZEN – BOLZANO

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE

BACHELOR IN APPLIED COMPUTER SCIENCE (LAUREA)

 

Линк:     http://www.unibz.it/inf/bacs/index.html?LanguageID=EN

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD,  као и линк на главни документ у њему.

 

  1. UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KOPER

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

DODIPLOMSKI PROGRAM (1. STOPNJA) - RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

 

Линк:     https://www.famnit.upr.si/

http://www.famnit.upr.si/izobrazevanje/racunalnistvo-in-informatika/dodiplomski-program/predmetnik-studijskega-programa  - (Predmetnik)

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD,  као и линк на главни документ у њему.

 

  1. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, POTENZA, ITALY

FACOLTA' DI SCIENZE, CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA,

CLASSE N. 26 DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (D.M. 509/99)

 

Линк:     http://www.unibas.it/segreteria/schede_corsi/informatica/piano.asp

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD,  као и линк на главни документ у њему.