Прилог 6.4 - Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

 

 

Студијски програм основних академских студија Информатика урађен у складу са препорукама из докумената Computing Curricula 2001 и Computing Curricula 2005, које су водеће међународне научно-стручне организације из ове области, IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society) и ACM (Association for Computing Machinery), публиковале као књиге упутстава за израду студијских програма у области рачунарских наука.