Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)-Прилог 9.6.

 

 

Подаци о наставницима и  сарадницима Природно-математичког факултета у Нишу јавно су доступни преко веб-сајта факултета на адреси www.pmf.ni.ac.yu. Наставници и сарадници поседују своје личне стране на веб-сајту Факултета, са свим релевантним подацима о њиховом научно-истраживачком и наставном раду.

На истој адреси могу се наћи и подаци о наставницима и сарадницима који се траже у документима за акредитацију Факултета (књиге наставника, књиге сарадника и сл.).