Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Александар С. Настић

Звање

Асистент-приправник

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет у Нишу

од 10.11..2004.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

ПМФ Ниш

Информатика, вероватноћа и статистика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2003

Природно'математички факултет у Нишу

Математика рач. и инф.

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Miroslav M. Ristić, Hasan S. Bakouch, Aleksandar S. Nastić: A New Stationary integer-valued autoregressive processes witg geometric marginals (NGINAR(1)), Jornal of Statistical Planning and Inference, Prihvaćen za publikovanje

2.

Miroslav M. Ristić, Biljana Č. Popović, Aleksandar S. Nastić, Miodrag Đorđević (2008) Bivariate Marshall and Olkin Exponential Minification Process, Prihvacen za publikovanje u Filomatu

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

144025

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним