Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Александар Б. Стаменковић

Звање

асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет  у Нишу

01.09.1999.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2005

Природно-математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

2005

Природно-математички факултет, Ниш

Алгебра

Диплома

1998

Филозофски факултет

Теоријска математика и примене

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Дискретне стурктуре (један семестар)

Математика, основне академске студије

4 часа недељно

2.

Информатика (један семестар)

Информатика, основне академске студије

4 часа недељно

3.

Увод у алгебарске структуре (један семестар)

Математика, основне  академске студије

6 часова недељно

4.

Алгебарске структуре

Математика, дипломске академске студије

4 часа недељно

Просечно оптерећење: 9 часова недељно

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

S. Bogdanović, M. Ćirić and A. Stamenković, Primitive idempotents in semigroups, Math. Moravica 5 (2001), 7-18.

  1.  

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

 

  1.  

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

-

Други подаци које сматрате релевантним