Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Горан Г. Кљајић

Звање

Асистент- приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.03.2001.  год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2000

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у Веб програмирање

Информатика, основне студије

2

2.

Интерактивно програмирање

Информатика, основне студије

2

3.

Развој софтвера

Информатика, дипломске студије

3

4.

Веб програмирање

Информатика, дипломске студије

3

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         0

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним