Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Иван Б. Станковић

Звање

Асистент- приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.10.2001.  год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2001

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у објектно-оријентисано програмирање

Информатика, основне студије

3

2.

Структуре података и алгоритми

Информатика, основне студије

3

3.

Увод у базе података

Информатика, основне студије

3

4.

Напредни курс из база података

Информатика, дипломске студије

2

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

D. Stevanović, I. Stanković, “Remarks on hyperenergetic circulant graphs”, Linear Algebra аnd its Applications, 400 (2005), 345–348.

2.

D. Stevanović, I. Stanković, M. Milošević, “More on the Relation between Energy and Laplacian Energy of Graphs”, MATCH Commun. Math. Comput. Chem, 61 (2009), 395–401.

3.

P. S. Stanimirović, I. B. Stanković, “Symbolic Implementation of Simplex Method” , Proceed-ings of the XIII Conference on Applied Mathematics, Igalo, 1998, 141–152

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         0

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним