Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Jaсмина С. Ђорђевић

Звање

Истраживач-приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

17.01.2007.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

 

Природно-математички факултет у Нишу

Математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2006

Природно-математички факултет у Нишу

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Увод у вероватноћу

 (један семестар)

Математика, основне академске студије

6 часова недељно

2.

Увод у вероватноћу

 (један семестар)

Информатика, дипломске академске студије

6 часова недељно

3.

Стохастички процеси  (један семестар)

Примењена математика, дипломске академске студије

4 часа недељно

4.

Стохастички процеси  (један семестар)

Математика, дипломске академске студије

2 часа недељно

5.

Финансијско моделирање 1

(један семестар)

Примењена математика,  дипломске академске студије

2 часа недељно

Просечно оптерећење: 10 часова недељно

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

J. Ђорђевић, М. Јовановић,Св. Јанковић, One-factor interestrates stochastic models-Vasicek model,Sym-op-is 2006,429-432,Бања Ковиљача,Октобар 3-6 ,2006.

2.

J. Ђорђевић, М. Јовановић,Binomial interest rates models, Sym-op-is 2006,429-432,Бања Ковиљача,Октобар 3-6 ,2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима  бр. Пројекта 144003, МНТРС

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним