Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Марко Б. Миладиновић

Звање

Истраживач-приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.03.2006. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2005

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Операциона истраживања

Информатика, дипломске студије

3

2.

Примена рачунара у хемији

Хемија, основне студије

2

3.

Примена рачунара у биологији

Биологија, основне студије

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

 

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним