Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Марко С. Милошевић

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.09.1999.  год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

 

 

 

Магистратура

2006

Математички факултет, Београд

Рачунарске науке

Диплома

1999

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у програмирање

Информатика, основне студије

3

2.

Комбинаторика и теорија графова

Информатика, дипломске студије

2

3.

Комбинаторика и теорија графова

Математика, дипломске студије

2

4.

Комбинаторика и теорија графова

Примењена математика, дипломске студије

2

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

D. Stevanović, I. Stanković, M. Milošević, More on the Relation between Energy and Laplacian Energy of Graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 61(2009), pp. 395 – 401

2.

D. Stevanović, M. Milošević, A spectral proof of the uniqueness of a strongly regular graph with parameters (81, 20, 1, 6), European Journal of Combinatorics, doi: 10.1016/j.ejc.2008.07.021

3.

M. Milošević, An example of using star complements in classifying strongly regular graphs, Filomat (Niš), to appear.

4.

P. V. M. Blagojević, А. Dimitrijević-Blagojević, M. Milošević, Equipartitions of sphere measures by hyperplanes, Filomat (Niš) 20 (1) (2006) 1–11.

5.

P. V. M. Blagojević, А. Dimitrijević-Blagojević, M. Milošević, Weighted partitions of sphere measures by hyperplanes, Filomat (Niš) 20 (1) (2006) 13–22.

6.

А. Dimitrijević-Blagojević, M. Milošević, Convex hulls of finite number of points, Proc. of XIV Conference of Applied Mathematics, PRIM 2001.

7.

А. Dimitrijević-Blagojević, M. Milošević, An algorithm for the intersection poset of an arrangement, Proc. of XV Conference of Applied Mathematics, PRIM 2002.

8.

 

9.

 

10.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         0

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним