Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Марко Д. Петковић

Звање

Истраживач приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  15.01.2007  год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2006

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Симболичка израчунавања

Информатика, основне студије

3

2.

Управљање пројектима у ИТ

Информатика, основне студије

2

3.

Теорија програмских језика

Информатика, дипломске студије

3

4.

Напредни курс из рачунарских архитектура

Информатика, дипломске студије

2

 

Програмирање

Физика, основне студије

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

P. Stanimirović, N. Stojković, M. Petković, Matematičko programiranje, PMF Niš, 2007.

2.

M. Petković, P. Stanimirović, Symbolic computation of the Moore-Penrose inverse using partitioning method, International Journal of Computer Mathematics, 82(March 2005), 355-367.

3.

P. Stanimirović, M. Petković: Computation of generalized inverses of polynomial matrices by interpolation, Applied Mathematics and Computation, Vol 172/1 (January 2006), pp 508-523.

4.

P. Rajković, M. Petković, P. Barry: The Hankel Transform of the Sum of Consecutive Generalized Catalan Numbers, Integral Transforms and Special Functions, Vol 18/4 (January 2007), 285 - 296.

5.

M. Petković, P. Stanimirović: Interpolation algorithm of Leverrier-Faddev type for polynomial matrices, Numerical Algorithms, 42 (2006), 345-361.

6.

M. Petković, P. Stanimirović: Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices, Linear Algebra and its applications, 422 (2007), 526–539.

7.

M. Tasić, P. Stanimirović, M. Petković: Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation, 189 (2007) 615–640.

8.

M. Petković, P. Stanimirović, M. Tasić: Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers & Mathematics with Applications, 55 (2008), Issue 8, 1720–1734.

9.

M. Petković, D. Pokrajac, L. Jan Latecki, A. Lazarević, N. Reljin, J. Milutinović: Algorithms for spherical coverage verification, Proceedings of the Third international conference of mathematical sciences - ICM2008, Al Ain, UAE, 2008.

10.

D. Stevanović, M. Petković, M. Bašić: On the diameter of integral circulant graphs, Ars Combinatoria, to appear.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

10, 2 без аутоцитата (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

9

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         0

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним