Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Милан З. Башић

Звање

Истраживач-приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.03.2006. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2005

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Теорија алгоритама, аутомата и језика

Информатика, дипломске студије

3

2.

Конструкција преводиоца

Информатика, дипломске студије

2

3.

Информатика

Географија, основне студије

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

D. Stevanović, M. Petković, M. Bašić: On the diameter of integral circulant graphs, Ars Combinatoria, to appear.

2.

M. Ćirić, J. Ignjatović, M. Bašić, Morphisms of fuzzy automata, Information Sciences, to appear.

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

 

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним