Име, средње слово, презиме

Милан Љ. Златановић

Звање

Истраживач - приправник

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет,

Универзитет у Нишу

од 25.02.2007.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно математички факултет,

Универзитет у Нишу

Математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2006

Природно математички факултет,

Универзитет у Нишу

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Аналитичка геометрија (један семестар)

Математика, основне академске студије

4 часа недељно

2.

Аналитичка геометрија (један семестар)

Информатика, основне академске студије

2 часа недељно

3.

Елементарна геометрија (један семестар)

Математика, основне академске студије

2 часа недељно

4.

Диференцијална геометрија (један семестар)

Математика, дипломске академске студије

4 часа недељно

5.

Диференцијална геометрија (један семестар)

Математика, дипломске академске студије

4 часа недељно

Просечно оптерећење: 8 часова недељно

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним