Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Милош В. Милосављевић

Звање

Асистент-приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет,

Универзитет у Нишу

15.3.2001.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно-математички факултет,

Универзитет у Нишу

Математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

2000

Природно-математички факултет,

Универзитет у Нишу

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Теорија бројева и полинома

(један семестар)

Математика, основне академске студије

4 часа недељно

2.

Теорија бројева и полинома

(један семестар)

Информатика, основне академске студије

2 часа недељно

3.

Елементарна математика 2

(један семестар)

Математика, основне академске студије

2 часа недељно

4.

Методика наставе математика

(један семестар)

Примењена математика, дипломске академске студије

2 часа недељно

5.

Методика наставе математика

(један семестар)

Математика, дипломске академске студије

2 часа недељно

Просечно оптерећење: 6 часова недељно

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним