Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

 

Име, средње слово, презиме

Снежана Б. Вучић

Звање

 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу

01.06.2000.

Раније Филозофски факултет у Нишу од 16.6.1976.

Ужа научна односно уметничка област

математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1984

Филозофкси факултет у Нишу

математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1984

Природно-математички факултет у Београду

математика

Диплома

1975

Филозофски факулет у Нишу

математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Математичка анализа 1 (један семестар)

Математика, основне академске студије

Информатика основне академске студије

12 часова недељно

(4 групе по 3 часа недељно)

2.

Математичка анализа 2 (један семестар)

Математика, основне академске студије

Информатика основне академске студије

12 часова недељно

(4 групе по 3 часа недељно)

Просечно оптерећење: 12 часова недељно

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Снежана Вучић, Аксиоме сепарације у тополошким F-просотирма, Мат. Весник, 37 (1985), 236-246.

  1.  

Снежана Вучић, Аксиоме сепарације у уређеним  тополошким F-просотирма, Мат. Весник, 37 (1985), 455-463.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним