Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Светозар Р. Ранчић

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.10.1991.  год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

 

 

 

Магистратура

1997

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Диплома

1991

Електронски факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Архитектура и организација рачунара

Информатика, основне студије

2

2.

Увод у оперативне системе

Информатика, основне студије

2

3.

Увод у софтверско инжењерство

Информатика, основне студије

2

4.

Рачунарске мреже

Информатика, основне студије

2

5.

Криптографски алгоритми

Информатика, дипломске студије

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

P. S. Stanimirović and S. Rančić, First-order gradient optimization methods in LISP,  Korean J. Comput. & Appl. Math. 3 (1998),  611–626.

2.

P.S.Stanimirović and S. Rančić, Symbolic implementation of lexicographic multicriteria program,  Filomat 12 (1998),  1–8.

3.

P.S. Stanimirović and S. Rančić, Second order optimization methods in LISP,  YUJOR 9 (1999),  113–127.

4.

P.S. Stanimirović and S. Rančić, Implementation of penalty function methods in LISP,  Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis  7 (1999),  119–141.

5.

M. Ćirić and S. Rančić, Parsing in different languages, Facta Universitatis (Niš), Ser. Elec. Energ. 18 (2) (2005), 299–307.

6.

P.S. Stanimirović and S. Rančić, Unidimensional search optimization in LISP,  Proceedings of the II Mathematical Conference in Pristina,  1996, pp 253–262.

7.

P.S. Stanimirović, and S.  Rančić, Unconstrained optimization in LISP,  Proce-edings of the XI Conference on Applied Mathematics,  Budva,  1996, 355–362.

8.

P.S. Stanimirović, S. Rančić and M. Tasić, Repetitive applications of functions as arguments in programming languages  Proceedings of VIII Conference on Logic and Computer Science, LIRA '97, Novi Sad, 1997, 231–238.

9.

Lj. S. Velimirović  and S. Rančić, Vizualizacija infinitezimalnih deformacija,  Zbornik radova, XXIII konferencija za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku MoNGeometrija, Novi Sad, 2006, 278-288.

10.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       0

Међународни         1

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним