Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Весна И. Величковић

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.05.1988.  год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1996

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

 

 

 

Магистратура

1996

Математички факултет, Београд

Рачунарство и информатика

Диплома

1991

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Методика наставе информатике

Информатика, основне студије

3

2.

Рачунарска графика

Информатика, дипломске студије

3

3.

Напредни курс из рачунарске графике

Информатика, дипломске студије

3

4.

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

S.Hristov, M.Stanković, V.Veličković, "Exact" display of objects with real valued positions and dimensions, Filomat (Niš) 9:2 (1995), p 251-259

2.

E. Malkowsky, V. Veličković, On the Gaussian and mean curvature of certain surfaces, Novi Sad Journal of Mathematics, 31(1) (2001), p. 65-74

3.

E. Malkowsky, V. Veličković, Visualisation of Differential Geometry, Facta Universitatis, series Mechanics, Niš, 3 No 11 (2001), p. 127-134

4.

E. Malkowsky, V. Veličkovć, Potential surfaces and their graphical representations, Filomat (Niš) 15 (2001), p. 47-54

5.

E. Malkowsky, V. Veličković, Visualisation of isometric maps, FILOMAT (17), 2003, p. 107-116

6.

E. Malkowsky, V. Veličković, Solutions of some visibility and contour problems in the visualisation of surfaces, Applied Sciences (APPS), Volume 10 (2008) , p. 125-142

7.

E. Malkowsky, V. Veličković, A software for the visualisation of differential geometry, Visual Mathematics 4(1), 2002, Electronic publication, http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/malkovsky/index.htm

8.

E. Malkowsky, V. Veličković, Analytic transformations between surfaces with animations, Proceedings of the Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, (50)(3), 2004, p. 1496-1501

9.

E. Malkowsky, V. Veličković, Visualisation And Animation In Differential Geometry, Proceedings of the Workshop Contemporary Geometry and Related Topics, 2004, p. 301-318

10.

V. Veličković, On Surfaces of Rotation of a Given Constant Gaussian Curvature and Their Visualisations, Proceedings of the Conference Contemplorary Geometry and Related Topics, 2006, p. 523-534

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         1

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним