Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

Укупна бруто површина у установи

                                                          м2

Р.б.

просторија

број места

Површина м2

На вести адресу на којој се налази просторија

 

 

ознака

 

 

 

 

Амфитетатри

9

395

501,40

Вишеградска 33

 

 

 

 

 

Слушаонице

100

60

59,14

Вишеградска 33

117

40

51,10

Вишеградска 33

118

40

51,10

Вишеградска 33

12

88

104,16

Вишеградска 33

13

88

104,16

Вишеградска 33

 

 

 

 

 

Учионице

201

24

32,60

Вишеградска 33

210

26

32,60

Вишеградска 33

 

 

 

 

 

Вежбаонице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компјутерске лабораторије

 

2

2

12,35

Вишеградска 33

3

30

62,41

Вишеградска 33

115

20

51,10

Вишеградска 33

 

 

 

 

 

Лабораторије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека и читаоноца

6

 

52,80

Вишеградска 33

 

 

 

 

 

Сале

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број места

813

 

 

Укупна нето површина

1114,92

 

Просторије које се користе у настави могу бити специфициранне и на друге начине, наведени називи су само примери. Користећи инсер мод навести и друге просторије које се користе за извоћење студијског програма. Ако се све просторије налазе на једној адреси,  табелу можете модификовати уносећи адресу само један пут.