Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

 

НАПОМЕНА: За извођење студијског програма основних академских студија Информатика није потребна крупнија опрема знатније вредности.

За извођење свих облика наставе на овом студијском програму користи се стандардна рачунарска опрема не тако велике вредности: стони и преносиви рачунари, мултимедијални видео пројектори, штампачи и слично.

 

 

 

Опрема

тип

Намена

број

1.

Стони рачунари

PC

Предавања, вежбе, индивидуални рад студената, припрема наставе

50

2.

Лаптоп рачунари

 

Предавања, вежбе, припрема наставе

12

3.

Мултимедијални видео пројектори

 

Извођење предавања и вежби

8

4.

Штампачи

LJ

Припрема наставног материјала

11

5.

e-Learning сервер, Web-сервер, e-mail сервер

 

Дистрибуција наставног материјала

3

6.

Рачунарска мрежа са 245 прикључака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навести само крупнију опрему која је у функцији студијског програма и то опрему знатније вредности