Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

 

Р. Бр.

Наслов

Аутор

Издавач

Година

Инв. бр

                1.     

Graph Theory

Ronald Gould

 

1988

964

                2.     

Computer graphics

Edward Angel

 

1960

969

                3.     

Fortran 77

Недељко Парезановић

Научна књига, Београд

1977

998

                4.     

Fortran IV

Недељко Парезановић

Научна књига, Београд

1990

997

                5.     

Pascal: osnove

programiranja

Антица Ловрић

Tehnička knjiga, Zagreb

1990

999

                6.     

Turbo Pascal са графичким апликацијама

Армандо Јорно

Техничка књига, Београд

1990

996

                7.     

Fortran 77

Гордана Поповић

Грађевинска књига, Београд

1989

1026

                8.     

Fortran 77

Душан Тошић

Техничка књига, Београд

1990

1027

                9.     

Pascal

Душан Тошић

Техничка књига, Београд

1990

1028

            10.     

Програмски језик Pascal

Војислав Стојковић

Научна књига, Београд

1989

1024

            11.     

Introduction to Algorithms: A Creative Approach

Udi Manber

Addison-Wesley

1989

1033

            12.     

Algorithms in C

Robert Sedgewick

Addison-Wesley

1990

1034

            13.     

Clipper 5.0 Библија

Зоран Денчић

Нисофт, Ниш

1991

1061

            14.     

Introduction to TeX

Jost Krieger

Addison-Wesley

1990

?

            15.     

Object-oriented Programming with Smalltalk IV

Душко Савић

Ellis Horwood

1990

1187

            16.     

TeX za nestrpljive

Paul W. Abrahams

Mикрокњига, Београд

1992

1185

            17.     

Принципи асемблерског програмирања

Тошић Живко

Научна књига, Београд

1989

1233

            18.     

Принципи рада оперативног система

Милан Поповић

Научна књига, Београд

1990

1236

            19.     

Turbo Pascal 5.5

Иван Папеш

Научна књига, Београд

1990

1225

            20.     

Дискретна математика

Драгош Цветковић

Научна књига, Београд

1990

1201

            21.     

The Art of Computer Programming: Fundamental Algorithms, vol. 1

Donald E. Knuth

Addison-Wesley

1973

1048

            22.     

The Art of Computer Programming: Seminumerical Algorithms, vol. 2

Donald E. Knuth

Addison-Wesley

1981

1031

            23.     

User Interface Design

Harold Thinbleby

Addison-Wesley

1990

1051

            24.     

Borland C++ tehnike programiranja

Kaare Christian

Mикрокњига, Београд

1994

1258

            25.     

Clipper 5 vodič za programere

Rick Spence

Mикрокњига, Београд

1991

1260

            26.     

CA-Clipper 5.2 Mrežno programiranje

Joseph D. Booth

Mикрокњига, Београд

1994

1259

            27.     

IBM PC uvod u rad, DOS, BASIC

Stevan Milojković

Mикрокњига, Београд

1987

1263

            28.     

Turbo Pascal 6 kompletan vodič

Stephen K. O'Brien

Mикрокњига, Београд

1991

1265

            29.     

Programski jezik C sa rešenim zadacima

Laslo Kraus

Mикрокњига, Београд

1993

1261

            30.     

Uvod u Novell NetWare

Miodrag Dinić

Mикрокњига, Београд

1994

1267

            31.     

Unix vodič kroz sistem

Peter P. Silvester

Mикрокњига, Београд

1992

1266

            32.     

Programiranje na jeziku Modula-2

Niklaus Wirth

Dragon, Beograd

1990

1264

            33.     

Corel Draw 5.0

Jovanović Miroslav

CET

1994

1361

            34.     

Access 2

Alan Simposn

Mикрокњига, Београд

1995

1408

            35.     

Corel Draw 5

Rick Altman

Mикрокњига, Београд

1995

1412

            36.     

Vodič za povezivanje

J. Derfler Frank

Mикрокњига, Београд

1993

1418

            37.     

Word 6 za Windows 1

Ron Mansfield

Mикрокњига, Београд

1995

1420

            38.     

Word 6 za Windows 2

Ron Mansfield

Mикрокњига, Београд

1995

1421

            39.     

Windows 3.1

Zoran Kehler

Mикрокњига, Београд

1994

1419

            40.     

Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++

Dragan Milićev

Mикрокњига, Београд

1995

1411

            41.     

Programski jezik C++ sa rešenim zadacima

Laslo Kraus

Mикрокњига, Београд

1994

1414

            42.     

Programski jezik C++

Bjarne Strostrup

Mикрокњига, Београд

1991

1410

            43.     

Programiranje na jeziku C

Augie Hansen

Mикрокњига, Београд

1991

1409

            44.     

Excel 5 za Windows

Thomas Chester

Mикрокњига, Београд

1994

1422

            45.     

Organizacija podataka

Radmilo Simić

Научна књига, Београд

1990

1463

            46.     

Linearno programiranje

Irena Čomić

Научна књига, Београд

1989

1442

            47.     

Principi rada operativnog sistema

Milan Popović

Научна књига, Београд

1990

1465

            48.     

Operaciona instraživanja

Obrad Todorović

Prosveta Niš

1992

1469

            49.     

Задаци из програмирања са решењима: програмерске мозгалице

 

Техничка књига, Београд

1992

1486

            50.     

Увод у информационе системе

Михаило Јауковић

Техничка књига, Београд

1992

1488

            51.     

Basic у настави информатике

Бошко Дамјановић

Техничка књига, Београд

1990

1490

            52.     

Информатика: алгоритми и програми

Бошко Дамјановић

Техничка књига, Београд

1990

1487

            53.     

Приручника за MS DOS верзија 4.01

Адем Јакуповић

Техничка књига, Београд

1992

1489

            54.     

Novell NetWare: Инсталациај и администрација система

Миодраг Динић

Mикрокњига, Београд

1996

1520

            55.     

Алгоритми у програмском језику C

Драган Урошевић

Mикрокњига, Београд

1996

1524

            56.     

Математичко програмирање

Светозар Вукадиновић

Универзитет у Приштини

1996

1534

            57.     

Математички програмски алати

Младен Цветковић

Грифон, Београд

1996

1557

            58.     

Coreldraw!6 за неупућене

Deke McClelland

Mикрокњига, Београд

1996

1549

            59.     

Matlab и додатни модули Control System Toolbox и Simulink

Латинка Ћаласан

Mикрокњига, Београд

1995

1550

            60.     

Математика и Mathematica

Наташа Крејић

PMF Novi Sad

1994

1556

            61.     

Увод у обраду текста системом LaTeX

Реља Вулановић

PMF Novi Sad

1991

1552

            62.     

Visual FoxPro 3.0

Whil Hentzen

Mикрокњига, Београд

1996

1563

            63.     

Excel 7.0 za Windows 95

Dragan Pantić

Tehnička knjiga, Beograd

1996

1564

            64.     

Novellova enciklopedija računarskih mreža

Werner Feibel

Mикрокњига, Београд

1995

1618

            65.     

C/C++ vodič za prgramere

Chris Papas

Mикрокњига, Београд

1996

1615

            66.     

Programsko okruženje Delphi sa rešenim zadacima

Laslo Kraus

Mикрокњига, Београд

1996

1616

            67.     

Internet i njegovi alati

Nancy Cedeno

Mикрокњига, Београд

1996

1617

            68.     

Word za Windows

Dragan Pantić

Vinča, Beograd

1992

1634

            69.     

Internet izdavaštvo: HTML, ActiveX, Java & JavaScript

Srđan Pantić

Kompjuter biblioteka, Čačak

1997

1640

            70.     

Umrežavawe Windows NT4.0: radna stanica i server

 

Kompjuter biblioteka, Čačak

1997

1682

            71.     

Windows95 za neupućene

Andy Rathbone

Mикрокњига, Београд

1997

1793

            72.     

Potpun vodič kroz Microsft Word 97

Daniel Bobola

Kompjuter biblioteka, Čačak

1997

1798

            73.     

Rečnik reačunarske tehnike i informatike

Živko Tošić

Grmeč, Beograd

1998

1799

            74.     

The Internet Trainer's Total Solution Guide

Diane Kovacs

Van Nostrand Reinhold

1997

1909

            75.     

Internet Explorer 4 Jumpstart for Windows

Tom Badgett

Miss Press

1997

1910

            76.     

HTML for the World Wide Web

Elizabeth Castro

Peachpit Press, Bercley

1997

1911

            77.     

З. Стојаковић и М. Стојаковић

Водич за  LaTeX

Stylos и ПMФ, Нови Сад

1996

1920

            78.     

Computergrafik 1

Kurt Endl

Wurtel Verlag, Giessen

1991

2312

            79.     

Computergrafik 2

Kurt Endl

Wurtel Verlag, Giessen

1991

2313

            80.     

Repetitorijum osnovi programiranja

Predrag Krtolica

Univerzitet u Nišu

1999

2329

            81.     

Strukture podataka i organizacija datoteka

Pavle Mogin

Student, Novi Sad

1994

2446

            82.     

Strukture podataka i organizacija datoteka: zbirka zadataka

Pavle Mogin

Student, Novi Sad

1994

2445

            83.     

AutoCAD 2000: osnove

David Frey

Kompjuter biblioteka, Čačak

2001

2554

            84.     

AutoCAD 2000: objekti

Dietnar Rudolph

Kompjuter biblioteka, Čačak

2000

2555

            85.     

AutoCAD 3D

Brian Matthews

Kompjuter biblioteka, Čačak

2001

2556

            86.     

Језици и аутомати

Мирослав Ћирић

Просвета, Ниш

2000

4170

            87.     

Introduction to Automata Theory, Language and Comutation

John Hopcroft

Addison-Wesley

2001

4667

            88.     

Applied Cryptography

Bruce Schneier

John Wiley & Sons

1996

4668

            89.     

Data Structures & Algoruthms Analysis i Java

Mark Allen Weiss

Addison-Wesley Longman

1999

4669

            90.     

Cryptography: a Very Short Introduction

Fred Piper

Oxford press

2002

4803

            91.     

Combinatorics for Computer Science

Gill Williamson

Dover Publications

1985

4804

            92.     

Cobinatorics for Internet and Database Applications: developing secret and public key techniques

Nick Galbreath

John Wiley & Sons

2002

4805

            93.     

An Introduction to Information Theory: simbols, signals & noise

John Pierce

Dover Publications

1980

4086

            94.     

Semirings: algebraic theory and applications in computer science

Udo Hebisch

Word Scientific, Singapoore

1993

4902

            95.     

Coding and Information Theory

Steven Roman

New York

1992

4904

            96.     

Cryptological Mathematics

R.E. Lewand

The Mathematical Association of America

2000

4905

            97.     

A Guide to Data Compression Methods

David Salomon

Springer

2002

4900

            98.     

Introduction to Cryptography: principles and applications

Hans Delfs

Springer

2002

4907

            99.     

Introduction to Algorithms

 

McGraw-Hill Book Company

2001

4908

         100.     

An Introduction to Symbolic Dynamics and Coding

Douglas Lind

Cambridge press

1995

4899

         101.     

Hakerske tajne: zaštita mrežnih sistema

Suart McClure

Mикрокњига, Београд

2002

4909

         102.     

Windows 2000 razvoj Web aplikacija

Thomas Yager

CET

2001

4917

         103.     

Java i razvoj aplikacija elektronskog poslovanja pomoću XML i JSP

Bill Brodgen

Kompjuter biblioteka, Čačak

2001

4918

         104.     

Windows 2000 Active Directory Services: MCSE udžbenik za pripremu ispita

 

CET

2001

4919

         105.     

Windows 2000 Server: MCSE udžbenik za pripremu ispita

 

CET

2000

4920

         106.     

Od početka ... XML

 

CET

2001

4922

         107.     

Windows 2000 Administriranje mrežne infrastrukture: MCSE udžbenik za pripremu ispita

 

CET

2001

4923

         108.     

SQL server 2000 programiranje

Rebecca Riordan

CET

2001

4924

         109.     

Razvoj baza podataka na Webu

Jim Buyens

CET

2001

4925

         110.     

Osnove umrežavanja plus: MCSE udžbenik za pripremu ispita

 

CET

2000

4926

         111.     

Postnet računarska mreža i Internet servisi

Dragan Spasić

Zadužbina Andrejević, Beograd

2000

4966

         112.     

Logic for Mathematics and Computer Science

Stanley Burris

Prentice Hall

1998

4955

         113.     

Programski paket Mathematica i primene

Predrag Stanimirović

Elektronski fakultet Niš

2002

5400

         114.     

Simbolička implementacija nelinearne optimizacije

Gradimir Milovanović

Elektronski fakultet Niš

2002

5405

         115.     

Fuzzy Automata and languages: Theory and application

John Mordeson

Chapman&Hall/CRC

Boca Rraton

2002

5547

         116.     

Finite Automata

Mark Lawson

Chapman&Hall/CRC

Boca Rraton

2004

5548

         117.     

Basic Matrix Algebra with Algorithms and Applications

Robert Liebler

Chapman&Hall/CRC

Boca Rraton

2003

5549

         118.     

Applications of Abstract Algebra with MAPLE

Richard Klima

Chapman&Hall/CRC

Boca Rraton

1999

5550

         119.     

Access 2002 za neupućene

John Kaufeld

Микрокњига,

Београд

2003

5693

         120.     

Programski jezik JAVA

Ken Arnold

CET

2001

5694

         121.     

Computers & Typesetting A: The TeX book

Donald Knuth

Addison-Wesley

1986

5704

         122.     

Computers & Typesetting B: TeX: the program

Donald Knuth

Addison-Wesley

1986

5705

         123.     

Computers & Typesetting C: The METAFONFT book

Donald Knuth

Addison-Wesley

1986

5706

         124.     

Computers & Typesetting D: The Metafont: the program

Donald Knuth

Addison-Wesley

1986

5707

         125.     

Computers & Typesetting E: Computer Modern Typefaces

Donald Knuth

Addison-Wesley

1986

5708

         126.     

Strukturno i modularno programiranje

Momčilo Marković

Naučna knjiga, Beograd

1990

5751

         127.     

Naučite SQL za 21 dan

 

Kompjuter biblioteka, Čačak

1998

5809

         128.     

Metodička zbirka zadataka iz programiranja sa rešenjima u Pascalu

Milan Čabarkapa

Sova, Beograd

1996

6042

         129.     

C/C++: zbirka zadataka

Milan Čabarkapa

Krug, Beograd

2003

6043

         130.     

Uvod u obradu podataka

Sebastian Dworatschek

Zavod za obrazovanje kadrova SR Srbije

1992

6070

         131.     

Mathematical Structures for Comupter Science

Judith Gersting

W.H. Freeman & Co.

1999

6145

         132.     

Programming Challenges: the programming contest training manual

Steven Skiena

Springer

2003

6281

         133.     

Generalized Inverses: theory and comutation

Wang Guorong

Science Press

2004

6283

         134.     

Computing with Cells and Atoms: an introduction to quantum, DNA and membrane computing

Cristian Calude

Taylor and Francis

2001

6297

         135.     

Jewels and Stringology

Maxime Crochemore

World Scientific

2002

6298

         136.     

DNA computing: new computing paradigms

Gheorghe Paun

Springer

1998

6299

         137.     

Comptation in Living Cells: gene assembly in ciliates

 

Springer

2004

6300

         138.     

Membrane computing: and introduction

Gheorghe Paun

Springer

2002

6301

         139.     

Algorithms and theory of Computation Handbook

Mikhail Atalah

CRC Press

1999

6347

         140.     

C++ jasnim jezikom

Brian Overland

Микрокњига, Београд

2002

6361

         141.     

FrontPage 2002: virtuelna škola

David Karlins

Микрокњига, Београд

2002

6434

         142.     

PHP i MySQL: razvoj aplikacija

Luke Welling

Микрокњига, Београд

2004

6767

         143.     

ADOBE Photoshop CS: učionica u knjizi

 

CET

2004

6768

         144.     

Naučite MySQL za 21 dan

Anthony Butcher

Kompjuter biblioteka, Čačak

2003

6769

         145.     

ADOBE Premier Pro: učionica u knjizi

 

CET

2004

6770

         146.     

Računarske mreže: instaliranje, održavanje i popravljanje

Stephen Bigelow

Микрокњига, Београд

2004

7856

         147.     

Misliti na jeziku C++

Bruce Ekel

Микрокњига, Београд

2003

7857

         148.     

Visual C++ 6 Biblija

Richard Leinecker

Микрокњига, Београд

1999

7858

         149.     

Računarske mreže

Abdrew Tanenbaum

Микрокњига, Београд

2005

7859

         150.     

Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci

Borisla Đorđević

Микрокњига, Београд

2005

7861

         151.     

Objektno-orijentisani način mišljenja

Matt Weisfeld

CET

2003

7866

         152.     

Objektno-orijentisano konstruisanje softvera

Bertrand Meyer

CET

2003

7867

         153.     

Elementi objektno-orijentisanog softvera i gotova rešenja

 

CET

2002

7868

         154.     

Osnovi računarskih sistema

Nenad Mitić

CET

2003

7869

         155.     

Osnove jezika C++

Stanley Lippman

CET

2000

7870

         156.     

Programski jezik C

Brian Kernighan

CET

2003

7871

         157.     

Programski jezik C

Clovis Tondo

CET

2004

7872

         158.     

Osnove umrežavanja

Joe Habraken

Микрокњига, Београд

2002

7873

         159.     

Osnovi informatike

Milan Tasić

Tehnološki fakultet, Leskovac

2005

7884

         160.     

Рачунарски системи: принципи дигиталних система

М. К. Стојчев и П. В. Кртолица

Електронски факултет у Нишу и Природно-математички факултет у Нишу

2005.

8055

         161.     

Дискретна математика - Основи комбинаторике и теорије графова

Д.Стевановић, М.Ћирић, С.Симић, В.Балтић

Друштво математичара Србије, Београд

2007.

8060

         162.     

Using Hoodle: teaching with the popular open source course management system

Jason Cole

O’Reilly

2005

8791

         163.     

Engaging the Online Learner: activities and resources for creative instruction

Rita-Marie Conrad

John Wiley & Sons

2004

8792

         164.     

Learning Design: a handbook on modeling and delivering networked education and training

Rob Koper

Springer

2005

8793

         165.     

Operaciona istraživanja

 

FON, Beograd

2004

8858

         166.     

Matematičko programiranje

P.S. Stanimirović, N.V. Stojković, M.D. Petković

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2007.

10497

         167.     

HTML i CSS

Molly Hoelzschlag

Kompjuter biblioteka, Čačak

2006

10505

         168.     

Projektovanje informacionih sistema

Alempije Veljović

Kompjuter biblioteka, Čačak

2003

10507

         169.     

Java J2SC 5: kompletan priručnik

Herbert Schildt

Микрокњига, Београд

2006

10535

         170.     

Misliti na Javi

Bruce Ekel

Микрокњига, Београд

2006

10536

         171.     

SQL kuvar

Anthony Molinaro

Микрокњига, Београд

2006

10537

         172.     

Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++: skripta sa praktikumom

Dragan Milićev

Mикрокњига, Београд

2001

10539

         173.     

Projektovanje baza podataka

Rebecca Riordan

Микрокњига, Београд

2006

10541

         174.     

Projektni obrasci: nove tehnike objektno orijentisanog prohektovanja

Alan Shalloway

Микрокњига, Београд

2004

10543

         175.     

C# kroz praktične primere

Charles Wright

Микрокњига, Београд

2002

10546

         176.     

Jezici i automati

Miroslav Ćirić

Prosveta, Niš

2000

10592

         177.     

Mrežno planiranje i MS Project

P.S. Stanimirović, I.M. Jovanović

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2008

10756

         178.     

Diskretna matematika za kompjuterske nauke

Dragoš Cvetković

Prosveta, Niš

1996

10769

         179.     

Primene linearnog i celobrojnog programiranja

P.S. Stanimirović, G.V. Milovanović, I.M. Jovanović

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2008.

10785