Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму: 

 

Р.Б.

Наслов

Аутор-и

Издавач

Предмет-и

          1. 

Рачунарски системи: принципи дигиталних система

М. К. Стојчев и П. В. Кртолица

Електронски факултет у Нишу и Природно-математички факултет у Нишу

1) Увод у рачунарство и дигитална логичка кола

2) Архитектура и организација рачунара

          2. 

The C+ + Programming Language

Bjarne Stroustrup

Addison Wesley Longman, Inc.

Увод у објектно оријентисано програмирање

          3. 

Java 2: The Complete Reference

Patrick Naughton and Herbert Schildt

Osborne/McGraw-Hill

Увод у објектно оријентисано програмирање

          4. 

Discrete Mathematics with its Applications

Kenneth Rosen

McGraw Hill

Дискретне структуре II

          5. 

Дискретна математика - Основи комбинаторике и теорије графова

Д.Стевановић, М.Ћирић, С.Симић, В.Балтић

Друштво математичара Србије, Београд

Дискретне структуре II

          6. 

HTML za World Wide Web

Elizabeth Castro

CET

Увод у Веб програмирање

          7. 

Javascript za world Wide Web

Tom Negrino, Dori Smith

CET

Увод у Веб програмирање

          8. 

Introduction to Algorithms

T.Cormen, C.Leiserson, R.Rivest

MIT, McGraw Hill

1) Структуре података и алгоритми

2) Дизајн и анализа алгоритама

          9. 

Introduction to Algorithms: A Creative Approach

U.Manber

Addison-Wesley

Структуре података и алгоритми

       10. 

Algorithms in C

R.Sedgewick

Addison-Wesley

1) Структуре података и алгоритми

2) Дизајн и анализа алгоритама

       11. 

Основе рачунaрских система

Н. Митић

CET

Архитектура и организација рачунара

       12. 

RISC, CISC и DSP процесори

M. Стојчев

Електронски факултет Ниш

Архитектура и организација рачунара

       13. 

Збирка задатака из микропроцесора и микрорачунара

М. Стојчев, С. Ристић. М. Крстић

Електронски факултет Ниш

Архитектура и организација рачунара

       14. 

Лабораторијски практикум из предмета микропроцесорски системи

Т. Станковић, С. Ристић, М. Крстић., И. Андрејевић, М. Стојчев

Електронски факултет Ниш

Архитектура и организација рачунара

       15. 

Human-Computer Interaction

Alan Dix et al

Prentice Hall

Интерактивно програмирање

       16. 

Operating Systems Concepts

J. Peterson, A. Silberschatz

Addison-Wesley

Увод у оперативне системе

       17. 

Operating Systems

W. Stallings

Prentice-Hall

Увод у оперативне системе

       18. 

Водич за  LaTeX

З. Стојаковић и М. Стојаковић

Stylos и Природно-математички факултет

Електронско издаваштво

       19. 

The LaTeX Companion

М. Goosens, F. Mittelbach and A. Samarin

Addison-Wesley

Електронско издаваштво

       20. 

The LaTeX Graphics Companion

М. Goosens, S. Rahtz and F. Mittelbach

Addison-Wesley

Електронско издаваштво

       21. 

LaTeX Web Companion

М. Goosens and S. Rahtz

Addison-Wesley

Електронско издаваштво

       22. 

Web Publishing with Acrobat/PDF

Thomas Merz

Springer-Verlag

Електронско издаваштво

       23. 

Основе информатике

М. Тасић и М. Ћирић

Универзитет у Нишу, Технолошки факултет Лесковац

Електронско издаваштво

       24. 

Projektovanje baza podataka

Rebeka Riordan

Mikro knjiga

Увод у базе података

       25. 

SQL Cookbook

Anthony Molinaro

O'Reilly

Увод у базе података

       26. 

The Programmer's Guide to SQL

Christian Darie, Karli Watson

Apress

Увод у базе података

       27. 

Advanced database technology and design

Mario G. Piattini, Oscar Díaz

Artech

1) Увод у базе података

2) Напредни курс из база података

       28. 

The Mathematica Book

S. Wolfram

Wolfram Media/Cambridge University Press

Симболичка израчунавања

       29. 

Computer Science with mathematica

R. Maeder

Cambridge University Press

Симболичка израчунавања

       30. 

A New Kind of Science

S. Wolfram

Wolfram Media

Симболичка израчунавања

       31. 

Programski paket MATHEMATICA i primene

P.S. Stanimirović, G.V. Milovanović

Elektronski fakultet u Nišu

Симболичка израчунавања

       32. 

Mrežno planiranje i MS Project

P.S. Stanimirović, I.M. Jovanović

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Управљање пројектима у ИТ

       33. 

Upravljanje projektiom

P. Jovanović

Grafoslog

Управљање пројектима у ИТ

       34. 

Project 2003 bez tajni

T. Pyron

Kompjuter biblioteka

Управљање пројектима у ИТ

       35. 

Кorak po korak Miscrosoft Project 2002

C. Chatfield, T. Johnson

CET

Управљање пројектима у ИТ

       36. 

Data and Computer Communications

W. Stallings

Prentice Hall

Рачунарске мреже

       37. 

Рачунарске мреже

A. Таненбаум

Микрокњига

Рачунарске мреже

       38. 

Objektno-orijentisano programiranje na jeziku C++

D. Milićev

Mikroknjiga

Теорија програмских језика

       39. 

Programski jezici i metode programiranja

J.J. Dujmović

Akademska misao

Теорија програмских језика

       40. 

Programski jezici

M. Stanković

Elektronski fakultet u Nišu

Теорија програмских језика

       41. 

Programski jezik C++ sa rešenim zadacima

L. Kraus

Akademska Misao

Теорија програмских језика

       42. 

Programming language design concept

D.A. Watt, William Findlay

John Wiley & Sons Ltd.

Теорија програмских језика

       43. 

Common LISP

L.W. Henessey

McGraw-Hill Book Company

Теорија програмских језика

       44. 

Programiranje u Prologu

М. Radovan

Informator

Теорија програмских језика

       45. 

Computationala Intelligence: An Introduction

Andries P. Engelbrecht

John Wiley & Sons

Интелигентни системи

       46. 

Computer Graphics – Principles and Practice

J.Foley, A.van Dam, S.Feiner, J.Hughes

Addison-Wesley

1) Рачунарска графика

2) Напредна рачунарска графика

       47. 

Procedural elements for computer graphics

D.Rogers

McGraw-Hill house

1) Рачунарска графика

2) Напредна рачунарска графика

       48. 

Reevaluating Amdhal’s Law

J. L. Gustafson

Communications of the ACM, 31:5

Напредни курс из рачунарских архитектура

       49. 

Computer Architecture and Parallel Processing

K. Hwang, F. A. Briggs

McGraw-Hill

Напредни курс из рачунарских архитектура

       50. 

Computer Architecture: A Quantitative Approach

D. A. Patterson, J. L. Hennessy

Morgan Kaufmann Publishers

Напредни курс из рачунарских архитектура

       51. 

Computer Organization and Architecture

W. Stallings

Prentice Hall

Напредни курс из рачунарских архитектура

       52. 

Computer System Architecture

J. Till

Electron Des. (USA), vol. 37, no. 1, pp 50-63

Напредни курс из рачунарских архитектура

       53. 

Praktikum za vežbe na računaru iz predmeta Paralelni računarski sistemi

D. Milosavljević

Elektronski fakultet

Напредни курс из рачунарских архитектура

       54. 

SQL

R. Stifens, R.Plu, B. Morgan, DŽ. Perkins

Kompjuter biblioteka

Напредни курс из база података

       55. 

Преводиоци и интерпретатори – Увод у теорију и методе компилације програмских језика

Душко Витас

Математички факултет

Конструкција преводиоца

       56. 

Compilers: Principles, Techniques, and Tools

Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman

Addison-Wesley

Конструкција преводиоца

       57. 

Compilers: Principles, Techniques, and Tools

Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman

Addison Wesley

Конструкција преводиоца

       58. 

XML, XSLT, Java, and JSP: A Case Study in Developing a Web Application

Westy Rockwell

New Readers

WEB програмирање

       59. 

XML in Theory and Practice

Chris Bates

John Wiley & Sons

WEB програмирање

       60. 

Beginning JSP 2: From Novice to Professional

P. Haan, L. Lavandowska, S. N. Panduranga, K. Perrumal

Apress

WEB програмирање

       61. 

Matematičko programiranje

P.S. Stanimirović, N.V. Stojković, M.D. Petković

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Операциона истраживања

       62. 

Primene linearnog i celobrojnog programiranja

P.S. Stanimirović, G.V. Milovanović, I.M. Jovanović,

Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Операциона истраживања

       63. 

Simbolička implementacija nelinearne optimizacije

P.S. Stanimirović, G.V. Milovanović

Elektronski fakultet u Nišu

Операциона истраживања

       64. 

Optimizacija sistema

S. Opricović

Nauka

Операциона истраживања

       65. 

Discrete Mathematics with Applications

Susanna S. Epp

Thomson - Brooks/Cole, 2004

Дискретне структуре

       66. 

Discrete Mathematics and Its Applications

Keneth H. Rosen

Mc Graw Hill, 2003

Дискретне структуре

       67. 

Diskretna matematika sa kombinatorikom

James A. Anderson

Računarski fakultet, Beograd, i CET, Beograd, 2005  

Дискретне структуре

       68. 

Algebra I

Branimir Šešelja i Andreja Tepavčević

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,  Novi Sad, 2000

Дискретне структуре

       69. 

Pro C# 2008 and the.NET 3.5 Platform

Andrew Troelsen

Apress

Софтверски практикум

       70. 

Софтверско инжењерство, теорија и пракса

Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee

ЦЕТ

1) Увод у софтверско инжењерство

2) Развој софтвера

       71. 

Готова решења - Елементи објектно оријентисаног дизајна

E. Gamma, R. Helm, R. Johnston and J. Vlissides

Addison Wesley, ЦЕТ

1) Увод у софтверско инжењерство

2) Развој софтвера

       72. 

Рефакторисање побољшање дизајна постојећег кода

Martin Fowler

ЦЕТ

Развој софтвера

       73. 

Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ

Драган Милићев

Микро књига

Увод у софтверско инжењерство

       74. 

Језици и аутомати

М. Ћирић, Т. Петковић и С. Богдановић

Просвета, Ниш

Теорија алгоритама, аутомата и језика

       75. 

Finite automata

M. V. Lawson

Chapman & Hall/CRC

Теорија алгоритама, аутомата и језика

       76. 

Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation

J. E. Hopkroft, R. Motwani and J. D. Ullman

Addison-Wesley

Теорија алгоритама, аутомата и језика

       77. 

Увод у теорију аутомата и формалних језика

Р. Мадарас и С. Црвенковић

Стилос и Природно-математички факултет, Нови Сад

Теорија алгоритама, аутомата и језика

       78. 

Introduction to Cryptography

H. Delfs and H. Knebl

Springer

Криптографски алгоритми

       79. 

Cryptological Mathematics

R. E. Lewand

The Mathematical Association of America

Криптографски алгоритми

       80. 

Data Privacy and Security

D. Salomon

Springer

Криптографски алгоритми

       81. 

Handbook of Applied Cryptography

A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone

CRC Press

Криптографски алгоритми

       82. 

Coding and Information Theory

S. Roman

Springer-Verlag

Теорија информација и кодирање

       83. 

Introduction to Coding and Information Theory

S. Roman

Springer-Verlag

Теорија информација и кодирање

       84. 

Mathematics for Coding Theory

P. Garrett

Prentice-Hall Publ. Comp

Теорија информација и кодирање