Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета .

 

Р.Б

Име и презиме

Звање

1.

Драган Стевановић

редовни професор

2.

Бранимир Тодоровић

доцент

3.

Јелена Игњатовић

доцент

4.

Александар Трокицић

студент основних студија

5.

Милош Мицаковић

студент основних студија