Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

I год.

II  год.

III  год.

IV  год.

V  год.

VI  год.

 

22

 

15

 

0

 

 

0

 

0

 

0

Укупно студира у текућој школској години

37