Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

 

Студијски програм основних академских студија Информатика

 

 

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

укупно

Уписани

24

0

0

0

0

24

Одустали

2

0

0

0

0

0

Остварили 60 ЕСПБ

6

 

 

 

 

 

Остварили 37-59 ЕСПБ

4

 

 

 

 

 

Просечна оцена

8.06

 

 

 

 

 

Остварили мање од 37 ЕСПБ

14

 

 

 

 

 

Унети податке само за студијски програм који се акредитује, и за школску годину која предходи школској години у којој се програм акредитује.

Унети коментар ако студијски програм који се акредитује није у моменту акредитације реализован по свим годинама студија.

 

 

КОМЕНТАР: Студијски програм је до сада реализован само по првој години студија.