UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KOPER
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

https://www.famnit.upr.si/

DODIPLOMSKI PROGRAM - PREDMETNIK

http://www.famnit.upr.si/izobrazevanje/racunalnistvo-in-informatika/dodiplomski-program/predmetnik-studijskega-programa