Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

 

 

Спремност Факултета на извођење докторских студија из математике исказујемо на следеће начине:

1.  Велики је међународни научни допринос у математици наставника који су у сталном радном односу на Факултету.

2.  Магистарске студије на Факултету из математике су успешно организоване у току више деценија.

3.  Велики је број одбрањених докторских дисертација и магистарских теза на Факултету, посебно оних у којима су ментори били наставници у сталном радном односу на факултету.

4.  Одржава се одлична сарадња са водећим математичарима у Србији, нарочито приликом одређивања ментора и чланова комисија за одбрану докторских дисертација и магистарских теза.

5.  Еминентни научни радници из иностранства су више пута држали предавања на Факултету. Планира се њихово ангажовање за извођење наставе из појединих предмета на докторским студијама.

6.  Факултет располаже квалитетном библиотеком и одговарајућим простором, рачунарска мрежа на Факултету је на високом нивоу, научни часописи су доступни,  интернет је доступан у сваком кабинету и готово свакој учионици са више прикључака одједном.

7.  Факултет је издавач водећег националног часописа Filomat, у коме се више од 20 година  објављују оригинални научни радови математичара широм света, а односе се на математику  и примене. Факултет почиње са издавањем специјализованог и уско стручног научног часописа “Functional Analysis, Approximation and Computation“. У оба часописа се научни радови штампају на енглеском језику, уз обезбеђивање најквалитетнијих могућих рецензената из света.  Посредством библиотечке размене, Факултет обезбеђује око 100 наслова других научних часописа из математике.

 

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

 

 

 

Евиденција:

 Програм научноистраживачког рада-Прилог П.1,

Решење о акредитацији научноистраживачке организације-Прилог П.2.