Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

 

 

n  Оспособљавање студенте за самосталан научни рад у математици.

n   Омогућавање сталног развоја и усавршавања научног подмлатка

n  Остваривање и примена оригиналних научних достигнућа.    

n  Публиковање и презентовање научних резултата у области математике

n  Разумевање значаја најновијих научних достигнућа