Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

 

 

Факултет уписује 20 студената у прву годину докторских студија из математике. Број буџетских студената одређује Министарство просвете Републике Србије. Право уписа имају сва лица која су завршила основне и дипломске академске студије из математике (или сродне области), остваривши при томе просечну оцену најмање 8, и најмање 300 ЕСПБ бодова. Лица која су завршила четворогодишње студије по правилима до 9.9.2005. године такође имају право уписа, уколико су на претходним студијама остварила просечну оцену најмање 8, и ако је њихов студијски програм изврднован са 300 ЕСПБ бодова. За упис на студије неопходно је познавање енглеског језика, што се проверава приликом уписа истих.

 

 

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

 

Прилог 7.1. - Конкурс за упис на докторске студије