Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

 

Опис (највише 500 речи)

 

Факултет ће уписивати у прву годину основних академских студија математика 54 студента (1 нормативна група за предавања, и 2 нормативне групе за вежбе). На све три године предвиђена су укупно 162 студента. Кандидати за упис студија морају имати завршену средњу школу у трајању од 4 године. Успех кандидата у средњој школи носи највише 40 поена за упис (просечна оцена у све четири године школовања). Сваки кандидат је дужан да полаже пријемни испит, на коме можe остварити највише 60 поена. Кандидати се даље рангирају према укупном броју остварених поена. Влада Републике Србије прописује минималан број поена за студирање на буџету, и минималан број поена за самофинансирајуће студирање (досадашња пракса: минималан број поена за буџет је 51, минималан број поена за самофинансирање је 31).

 

 

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

 

Евиденција:

-- Конкурс за упис студената-Прилог 7.1,

           http://www.ni.ac.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=2

 

-- Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 7.2,

-- Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)