Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1.

 

www.pmf.ni.ac.rs/akreditacija