Нови студијски програми

 

            Математика

            Информатика

            Физика

            Хемија

            Биологија

            Географија

            Туризам

 

            Математика-докторске студије

            Информатика-докторске студије

            Физика-докторске студије

            Хемија-докторске студије

 

 

Стари студијски програми

 

            Дипломирани математичар за теоријску математику и примене

            Дипломирани математичар за рачунарство и информатику

Дипломирани математичар за математику економије

Професор математике и рачунарства

 

Дипломирани физичар за општу физику

Дипломирани физичар за примењену физику

 

Дипломирани хемичар

Професор хемије

 

Дипломирани биолог

Дипломирани еколог

 

Дипломирани географ

Дипломирани географ-туризмолог