Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи Прилог 6.4

 

Овај прилог се даје како за наставнике из установе која се акредитује а чији наставник ради у другој високошколској установи, тако и за наставнике који држе наставу у установи која се акредитује а запослени су у другој високошколској установи. У оба случаја документ садржи број часова активне наставе које наставник држи (број часова по плану помножен бројем група студената за одговарајуће научнообразовно или образовно уметничко поље).

Сви документи из овог прилога морају бити дати у електронској форми, скенирани тако да се види печат и потпис овашћеног лица. Прилог може бити организован као један или као више независних фајлова (тада се у хипрелинку или електронском садржају мора наћи сваки документ).