Уговори о ангажовању наставног особља са непуним радним временом Прилог 6.3

Обавезно раздвојити као посебне целине радне књижице наставника од радних књижица сарадника.

 

Сви документи из овог прилога морају бити дати у електронској форми, скенирани тако да се види печат и потпис овашћеног лица. Прилог може бити организован као један или као више независних фајлова (тада се у хипрелинку или електронском садржају мора наћи сваки документ).

 

Исти прилог обухвата и сараднике. Обавезно раздвојити као посебне целине уговоре наставника од уговора сарадника.