Ако из било ког разлога нисте преузели електронски формулар, обавезно унесите податке у овај извештај . Ако сте преузели електронски формулар и у вашу документацију укључили извештаје и одговарајуће табеле, овај извештај  не треба попуњавати.

 

Извештај 2. Број сарадника према потребама студијских програма које установа остварује

 

1. Број сарадника на свим студјским програма које установа реализује

Укупан број =

Број сарадника са пуним радним временом =

Број сарадника који нису ангажовани са пуним радним временом =

 

2. Укупно часова активне наставе на  свим студјским програма које установа реализује коју држе сарадници

Укупно часова активне наставе у установи на годишњем нивоу коју држе сарадници =

Укупно часова активне наставе у установи на недељном нивоу коју држе сарадници =

 

3. Потребан број сарадника да покрије укупан број часова активне наставе коју држе сардници на  свим студјским програма које установа реализује

 

Потребан број сарадника  =

=Укупно часова активне наставе на свим студјским програма које установа реализује на годишњем нивоу коју држе сарадници /300=

 

Потребан број сарадника =  

=Укупно часова активне наставе на свим студјским програма које установа реализује на недељном нивоу коју држе сарадници  /10 =

 

4.  Укупан број сардника у установи  - Потребан број сарадника  =

 

5.  Оптерећење сарадника :

% сарадника  који има оптерећење веће од 300 часова годишње =

% сарадника који има оптерећење веће од 10 часова недељно  =