Списак просторија са површинама Вишеградска 33

 

 

 

Назив просторије

m2

Број места

 

ПОДРУМ

 

 

01

Клима комора

125,00

 

02

Клима комора(аутоматика)

65,00

 

03

Подрум велики за адаптацију(географија)

70,00

 

03а

Радионица

20,00

 

04

За адаптацију за лабор.за физику(магацин)

48,00

 

05

Просторија за хербаријуме( за адаптацију)

37,50

 

06

Лабораторија за физику

44,70

 

07

Лабораторија (биологија)

37,50

 

08

Магацин хемикалија

4,35

 

09

Мрачна комора ( физика)

10,89

 

 

Помоћне просторије( мокри чвор)

10,90

 

 

Клуб са санит.чвором

105+45

 

 

Бруто пов. основе подрума

1.031,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗЕМЉЕ

 

 

1б

Студентска асоцијација

9,50

 

Телефонска централа (портирница)

10,50

 

1

Техн.служба

12,35

 

2

Рачунски центар- десно

12,35

 

3

Рачунски центар- право

62,41

 

4

Кабинет (географија)

12,35

 

5

Кабинет(географија)

12,35

 

6

Библиотека (читаоница 15,00)

52,80

 

Пом.просторија перионица (биологија)

6,62

 

7

Апартман бр.7

22,50

 

8

Апартман бр.8

22,50

 

9

Амфитеатар

501,40

395

10

Служба за студентска питања

23,20

 

10а

Служба за студентска питања

18,20

 

11

Лабораторија (биологија)

36,00

 

11а

Лабораторија( Премовић)

30,70

3

12

Учионица

104,16

88

13

Учионица

104,16

88

14

Портирница улаз за студенте

11,25

 

15

Архива Студентске службе

8,94

 

 

Просторија за фотокопирницу

20,00

 

 

Просторија за пошту

9,30

 

 

Укупна бруто површина приземља

1545,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив просторије

m2

Број места

 

ПРВИ СПРАТ ВИШИ ДЕО

 

 

100

Учионица (црвена, свечана сала)

59,14

60

101

Служба за правне послове

15,70

 

102

Продекан за наставу

16,40

 

103

Продекан за науку

16,40

 

104

Продекан за финансије

15,70

 

105

Рачуноводство

36,20

 

106

Декан

36,20

 

107

Секретарица

15,70

 

108

Секретар

16,40

 

109

Шеф техничке службе

16,40

 

122

Чајна кухиња

6,62

 

123

Архива

18,30

 

 

ПРВИ СПРАТ НИЖИ ДЕО

 

 

 

110

Лабораторија (географија)

12,40

 

111

Лабораторија (биологија)

30,60

 

112

Лабораторија(географија)

30,60

 

113

Лабораторија (биологија)

30,60

 

114

Систем инжењер

29,00

 

115

Рачунарска учионица

51,10

 

116

Лабораторија( физика)

51,10

 

117

Учионица

51,10

40

118

Учионица

51,10

40

119

Магацин библиотеке ( кабина за озвучавање)

40,00

20,20пр + 19,80 сп

120

Магацин библиотеке (кино кабина)

74,65

23,95пр + 50,70 сп

121

Магацин библиотеке( ложа)

39,95

20,15пр + 19,80 сп

 

Простор за адаптацију из старог пројекта

685,90

 

 

бруто површина ПРВОГ СПРАТА

2.270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив просторије

m2

Број места

 

ДРУГИ СПРАТ Одсек за математику

 

 

201

Учионица

32,60

24

202

Кабинет

16,40

 

203

Кабинет

15,70

 

204

Кабинет

15,70

 

205

Кабинет

19,90

 

206

Кабинет

19,90

 

207

Кабинет

15,70

 

208

Кабинет

15,70

 

209

Кабинет

16,40

 

210

Учионица

32,60

26

211

Помоћна просторија ( копир апарат)

6,50

 

 

бруто површина другог спрата

288,50

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ СПРАТ Одсек за физику

 

 

301

Учионица

32,60

24

302

Кабинет

16,40

 

303

Кабинет

15,70

 

304

Кабинет

15,70

 

305

Кабинет

19,90

 

306

Лабораторија( физика)

36,20

 

307

Кабинет

16,40

 

308

Кабинет

16,40

 

309

Кабинет

16,40

 

310

Лабораторија ( физика)

15,70

 

311

Помоћна просторија (физика)

8,50

 

 

БРУТО ПОВРШИНА ТРЕЋЕГ СПРАТА

288,50

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ СПРАТ Одсек за биологију и географију

 

 

401

Учионица

32,60

26

402

Лабораторија за систематику и екологију

32,60

 

403

Кабинет ( биологија)

15,70

 

403а

Кабинет ( биологија)

19,90

 

404

Кабинет ( биологија)

36,20

 

405

Кабинет ( биологија)

15,70

 

406

Кабинет (географија)

16,37

 

407

Кабинет (географија)

16,37

 

408

Кабинет (географија)

15,70

 

409

Помоћна просторија, лаборанти биологије

8,50

 

 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ЧЕТВРТОГ СПРАТА

288,50

 

Број

Назив просторије

Површина

m2

Број места

 

ПЕТИ СПРАТ

 

 

501

Лаб. за соларну енергетику

19,00

 

502

Учионица

36,00

 

503

Физика јонизационих гасова

38,00

 

504,505

Електроника, Физичко-техничка мерења

47,00

 

506

Физика чврстог стања и Физика материјала

36,00

 

507

Атомска физика

18,00

 

508

Нуклеарна физика

15,50

 

510

Астрономија и метрологија

38,00

 

 

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА

354,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕУКУПНО

6.071,99

 

Површина лабораторије 11а узета је у обзир при сабирању бруто површине.

 

Списак просторија са површинама Ћирила и Методија 2 (Одсек за хемију)

Површина

m2

Број места

3

Кабинет

21,00

 

4

Лабораторија

21,00

8

5

Лабораторија

39,00

10

6

Лабораторија

39,50

12

7

Лабораторија

18,70

14

8

Лабораторија

54,00

36

9

Лаборанти

11,20

 

10

Лабораторија(издавање анализа)

6,80

4

11

Магацин хемикалија

11,00

 

11а

Лабораторија у Вишеградској 33

30,70

3

37

Лабораторија

22,00

14

38

Лабораторија

35,00

3

104

Кабинет

16,00

 

105

Лабораторија

35,00

24

106

Лабораторија

62,00

24

107

Лабораторија

39,50

12

108

Лабораторија

17,50

6

109

Лабораторија

54,00

36

110

Лабораторија

14,00

4

112

Магацин стакла

16,00

 

126

Кабинет

18,00

 

127

Лабораторија

55,00

10

128

Лабораторија

11,00

4

128а

Лабораторија

36,00

10

129

Лабораторија

21,00

8

211

Кабинет

22,00

 

212

Учионица

54,00

 

307

Кабинет

22,00

 

308

Кабинет

16,00

 

311

Библиотека

22,00

 

 

Контејнер са хемикалијама у дворишту

12,00

 

 

Површина лаб и кабинета

852,90

 

 

Бруто површина у Ћирила и Методија 2

1.450,00

 

 

Магацин библиотеке(хемија)

Вишеградска 33

40,00

 

Површина лабораторије 11а узета је у обзир при сабирању бруто површине.