Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи

 

Р.Б.

 

број

 

Књиге (нису монографије ни уџбеници) на српском језику

291

 

Књиге (нису монографије ни уџбеници) на страним језицима

68

 

Књиге на језицима националних мањина

 

Укупно

359

 

Монографије на српском језику

2518

 

Монографије на страним језицима

826

 

Монографије на језицима националних мањина

0

Укупно

3344

 

Часописи на српском језику

1574

 

Часописи на страним језицима

22107

 

Часописи на језицима националних мањина

 

Укупно

23681

 

Уџбеници  на српском језику

4182

 

Уџбеници на страним језицима

3976

 

Уџбеници на језицима националних мањина

 

Укупно

8158

Укупно библиотечких јединица

35942

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод