Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су доступни студентима

Р.Б.

Област

Број уџбеника

на српском језику   

Број уџбеника

на страним језицима  

Број уџбеника

на језицима националних мањина

Укупан број

 

Биолошке науке (биологија и екологија)

751

121

 

872

 

Гео науке (географија и туризам)

1230

50

 

1280

 

Математичке науке

1454

1920

 

3374

 

Рачунарске науке

231

136

 

367

 

Физичке науке

1117

958

 

2075

 

Хенијске науке

1187

923

 

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број

10078

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод