Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет

 

Р.Б.

Презиме, средње слово, име

звање

 

Манчев Иван

Редовни професор

 

Николић Ружица

Редовни професор

 

Манојловић Јелена

Ванредни професор

 

Митровић Татјана

Ванредни професор

 

Голубовић Нинослав

асистент

 

Јоксимовић Снежана

Шеф службе за наставу и студентска питања

 

Васић Јасмина

студент

 

Ђорђевић Марко

студент