Табела 3.1 . Листа организационих јединица у саставу установе

 

Бр.

Назив организационе јединице

адреса

1.

Одсек за математику и информатику

Вишеградска 33, Ниш

2.

Одсек за физику

Вишеградска 33, Ниш

3.

Одсек за хемију

Ћирила и Методија 2, Ниш

4.

Одсек за биологију и екологију

Вишеградска 33, Ниш

5.

Одсек за географију

Вишеградска 33, Ниш

6.

Службе за наставу и науку (рачунски центар, издавачка јединица, библиотека)

Вишеградска 33, Ниш

7.

Секретаријат Факултета

Вишеградска 33, Ниш

У табелу унети све организационе јединице које се налазе у саставу установе