Табела 4.2. Збирни преглед студијских програма који се реализују на универзитету или академији струковних студија

 

Р.Б.

Шифра студијског програма

Назив студијског програма

врста и ниво студија

Акредитациони статус

Звање Диплома

Природно-математичке науке

1.

ОснМ

Математика

Основне академске студије

У току је акредитација

Математичар

2.

ОснИ

Информатика

Основне академске студије

У току је акредитација

Информатичар

3.

ОснФ

Физика

Основне академске студије

У току је акредитација

Физичар

4.

ОснХ

Хемија

Основне академске студије

У току је акредитација

Хемичар

5.

ОснБ

Биологија

Основне академске студије

У току је акредитација

Биолог

6.

ОснГ

Географија

Основне академске студије

У току је акредитација

Географ

7.

ДипМ

Математика

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани математичар - мастер

8.

ДипПМ

Примењена математика

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Димпломирани математичар - мастер - примењена математика

9.

ДипИ

Информатика

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани информатичар мастер

10.

ДипОФ

Општа физика

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани физичар мастер општа физика

11.

ДипПФ

Примењена физика

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломиранри физичар мастер примењена физика

12.

ДипФИ

Физика и информатика

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани физичар мастер физика и информатика

13.

ДипОХ

Општа хемија

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани хемичар мастер - општа хемија

14.

ДипПХ

Примењена хемија

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани хемичар мастер - примењена хемија

15.

ДипБ

Биологија

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани биолог мастер

16.

ДипЕ

Екологија и заштита природе

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани еколог мастер

17.

ДипГ

Географија

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани географ - мастер

18.

ДипТ

Туризам

Дипломске академске студије

У току је акредитација

Дипломирани географ мастер - туризмолог

19.

ДокМ

Математика

Докторске студије

У току је акредитација

Доктор математичких наука

20.

ДокИ

Информатика

Докторске студије

У току је акредитација

Доктор наука рачунарске науке

21.

ДокФ

Физика

Докторске студије

У току је акредитација

Доктор наука физичке науке

22.

ДокХ

Хемија

Докторске студије

У току је акредитација

Доктор наука хемијске науке

Ако установа у сваком образовном пољу има већи број студијских програма ова тебела може бити раздвојена на више табела.

Звање , (Диплома) искључиво на основу листе звања која је усвојио Национални савет.