Табела 6.5. Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима

 

 

Област

Ужа научна или уметнчика област

Научни саветник

Виши научни сарадник

Наставник страног језика

Д

ВП

РП

укупно

1

Математика

Математика

 

1

 

3

12

12

28

2

Информатика

Информатика

 

 

 

3

3

 

9

3

Физика

Теоријска физика

4

1

 

1

3

4

13

4

Физика

Експериментална физика

 

 

 

 

1

3

4

5

Физика

Физика јонизованих гасова и плазме

 

 

 

 

 

 

2

6

Физика

Електроника и електротехника

 

 

 

3

 

 

3

 

Физика

Физика конденѕованог стања материје

 

 

 

 

 

1

1

7

Биологија

Ботаника

 

 

 

 

1

1

2

8

Биологија

Зоологија

 

 

 

2

1

2

5

9

Биологија

Биотехнологија

 

 

 

1

3

6

10

10

Биологија

Заштита животне средине

 

 

 

1

0

1

2

11

Медицина

Медицина

 

 

 

1

0

2

3

12

Психологија

Психологија

 

 

 

 

1

 

1

 

Педагогија

Педагогија

 

 

 

 

1

 

1

 

Геологија

Палеонтологија

 

 

 

 

 

 

1

1

13

Страни језик

Енглески језик

 

 

2

 

 

 

2

 

Страни језик

Француски језик

 

 

1

 

 

 

1

 

Економија

Економија

 

 

 

 

 

1

1

редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПС, Предавач-П, или друга звања.

*Податке уносе све установе сем универзитета и академија струковних студија