Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи

 

Р.Б.

Звање, радно место

Презиме, средње слово, име

квалификација

број

1.

Библиотека

Манчев Д. Мирјана

ВСС

 

2

Поповић Д. Срђанка

ВСС

 

3.

Митић П. Маја

ВСС

 

4.

Служба за наставу и студентска питања

Јоксимовић В. Снежана

ВСС

 

5.

Станковић З. Александра

ВСС

 

6.

Младеновић Т. Срђан

ВШС

 

7.

Динић М. Милена

ССС

 

8.

Јовановић К. Милена

ВСС

 

9.

Послови информационог система (Рачунски центар)

Николић Г. Предраг

ВСС

 

10.

Кековић М. Ливија

ВСС

 

11.

Мадић Ј. Ивана

ВСС

 

12.

Секретар

Шелмић Б. Ранко

ВСС

 

13.

Служба за опште и правне послове

Ћирић П. Снежана

ВСС

 

14.

Божилов М. Ивана

ССС

 

15.

Величковић Д. Марија

ССС

 

16.

Ђорђевић М. Милена

ВШС

 

17.

Добросављевић М. Даница

ВСС

 

18.

 Служба за материјално-финансијско пословање

Јовановић И. Миодраг

ВСС

 

19.

Тошић М. Миљан

ВСС

 

20.

Крагић М. Славиша

ССС

 

21.

Андрејић Д. Надица

ССС

 

22.

Ранђеловић Ђ. Татјана

ССС

 

23.

Служба за техничке послове и обезбеђење зграде

Милошевић А. Љиљана

ВСС

 

24.

Спасић Л. Љубиша

КВ

 

25.

Петровић В. Јовица

КВ

 

26.

Радичевић З. Миле

НКВ

 

27.

Живковић В. Драган

НКВ

 

28.

Врбица Љ. Миливоје

НКВ

 

29.

Радуловић С. Вера

НКВ

 

30.

Живковић В. Радмила

НКВ

 

31.

Петровић М. Драгица

НКВ

 

32.

Стевановић-Крстић Б. Милосава

НКВ

 

33.

Ивковић М. Драган

НКВ

 

34.

Дејановић Н. Виолета

НКВ

 

35.

Нишавић В. Биљана

НКВ

 

36.

Милојевић Г. Даниела

НКВ

 

37.

Васковић Н. Снежана

НКВ

 

38.

Здравковић Ј. Љиљана

НКВ

 

39.

Петровић Д. Емина

НКВ

 

40.

Митић М. Бобан

КВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податке уносе све установе сем универзитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод